• Kodeks Dobrej Praktyki Do...
  24.05.2024

II. Zasady postępowania domów maklerskich w stosunkach z klientami

1.
W działalności prowadzonej na rzecz swoich klientów Dom Maklerski zobowiązany jest wykonywać powierzone czynności z należytą starannością, w dobrej wierze i w dobrze pojętym interesie klientów, w granicach obowiązującego prawa.
2.
Dom Maklerski nie może różnicować klientów poprzez nadawanie niektórym z nich nieuzasadnionych przywilejów i uprawnień.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...