• Kodeks Dobrej Praktyki Do...
  18.05.2024

VI. Dom maklerski a inne podmioty

W kontaktach we własnym imieniu z organami administracji rządowej oraz instytucjami infrastrukturalnymi, Dom Maklerski, ustalając i nabywając określone prawa, powinien uwzględniać - w miarę możliwości - interes środowiskowy, a w szczególności dążyć do wypracowania jednolitego stanowiska w kwestiach, które mogłyby dotyczyć również innych Domów Maklerskich.
Dom Maklerski w kontaktach ze środkami masowego przekazu może ujawniać wyłącznie sprawdzone informacje, których ujawnienie nie narusza obowiązujących przepisów prawa lub zastrzeżeń umownych łączących ten Dom Maklerski z innymi podmiotami.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...