• Art. 144. - Wydanie ładu...
  18.05.2024
Obserwuj akt

Art. 144. kodeks morski


Wydanie ładunku

§ 1.
W braku odmiennych zleceń udzielonych stosownie do art. 143 prawo frachtującego do dysponowania ładunkiem ładunek wydaje się w porcie przeznaczenia.
§ 2.
Przewoźnik obowiązany jest wydać ładunek w porcie przeznaczenia legitymowanemu posiadaczowi choćby tylko jednego egzemplarza konosamentu. Po wydaniu ładunku przez przewoźnika na podstawie jednego egzemplarza pozostałe egzemplarze konosamentu tracą moc.
§ 3.
Legitymowanym posiadaczem konosamentu jest:
1)
z konosamentu imiennego - odbiorca wskazany w konosamencie;
2)
z konosamentu na zlecenie - ten, na czyje zlecenie opiewa konosament, który nie był przeniesiony przez indos, albo posiadacz konosamentu wykazujący swoje prawo nieprzerwanym szeregiem indosów, choćby ostatni indos był in blanco;
3)
z konosamentu na okaziciela - okaziciel konosamentu.
§ 4.
Jeżeli konosamentu nie wystawiono, ładunek wydaje się w miejscu przeznaczenia odbiorcy wskazanemu przez frachtującego lub osobę przez niego upoważnioną.
Art. 144. Wydanie ładunku - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...