• Art. 165. - Odpowiedzial...
  05.06.2023
Obserwuj akt

Art. 165. kodeks morski


Odpowiedzialność przewoźnika za utratę lub uszkodzenia ładunku

§ 1.
Przewoźnik odpowiada za szkodę wynikłą z utraty lub uszkodzenia ładunku w czasie od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go odbiorcy.
§ 2.
Przewoźnik jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli szkoda nastąpiła wskutek:
1)
działania lub zaniechania kapitana, innych członków załogi, pilota lub osób zatrudnionych przez przewoźnika w zakresie nawigacji lub administracji statku;
2)
pożaru, o ile nie wynikł z działania lub winy własnej przewoźnika;
3)
niebezpieczeństw lub wypadków na morzu lub na wodach żeglownych;
4)
siły wyższej;
5)
działań wojennych, działań wrogich dobru i porządkowi publicznemu, rozruchów lub zaburzeń wewnętrznych;
6)
aktu lub przymusu ze strony władzy albo zajęcia sądowego;
7)
ograniczeń wynikłych z kwarantanny;
8)
strajku, lokautu lub innej okoliczności wstrzymującej lub ograniczającej pracę całkowicie lub częściowo;
9)
ratowania lub usiłowania ratowania życia lub mienia na morzu;
10)
wady ukrytej, naturalnej właściwości lub wadliwości ładunku powodujących w nim ubytek objętości lub wagi albo inną stratę;
11)
niedostateczności opakowania;
12)
niedostateczności lub niedokładności znaków ładunku;
13)
wad ukrytych niedających się zauważyć pomimo zachowania należytej staranności;
14)
działania lub zaniechania frachtującego, załadowcy lub odbiorcy albo ich agenta lub innego ich przedstawiciela;
15)
jakiejkolwiek innej przyczyny wynikłej bez winy przewoźnika, jego agentów i osób zatrudnionych przez przewoźnika.
Art. 165. Odpowiedzialność przewoźnika za utratę lub uszk... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...