• Art. 284. - Zarządzenie ...
  29.09.2023
Obserwuj akt

Art. 284. kodeks morski


Zarządzenie usunięcia mienia zatopionego lub opuszczonego

§ 1.
Jeżeli mienie zatopione bądź opuszczone znajdujące się na mieliźnie lub na powierzchni wody utrudnia żeglugę lub pracę w porcie, na redzie lub drodze wodnej albo zagraża żegludze, dyrektor urzędu morskiego może zarządzić usunięcie przeszkody na koszt właściciela, wyznaczając mu stosowny termin do odbioru mienia za zwrotem poniesionych kosztów.
§ 2.
Postanowienie art. 282 obowiązki właściciela mienia zatopionego, § 3 stosuje się odpowiednio.
Art. 284. Zarządzenie usunięcia mienia zatopionego lub op... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...