• Art. 355. - Właściwość p...
  29.09.2023

Kodeks morski

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2023.0.1309 t.j. - Ustawa z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski

Obserwuj akt

Art. 355. kodeks morski


Właściwość prawa wobec praw rzeczowych i przywilejów na statku oraz na ładunku

§ 1.
(uchylony)
§ 2.
Prawa rzeczowe na statku wpisane w stałym rejestrze statku podlegają prawu państwa tego rejestru.
§ 3.
(uchylony)
§ 4.
Do przywilejów na statku i na ładunku stosuje się prawo państwa, w którym dochodzone jest przed sądem roszczenie o zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej przywilejem.
Art. 355. Właściwość prawa wobec praw rzeczowych i przywi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...