• Art. 104. KPSW - Bezwzglę...
  28.07.2021

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Stan prawny aktualny na dzień: 28.07.2021

Dz.U.2021.0.457 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Art. 104. KPSW


Bezwzględne przyczyny odwoławcze

§ 1.
Sąd odwoławczy uchyla na posiedzeniu zaskarżone orzeczenie, niezależnie od granic zaskarżenia, podniesionych zarzutów i wpływu uchybienia na treść orzeczenia, jeżeli:
1)
orzeczenie wydała osoba nieuprawniona do orzekania albo sędzia podlegający wyłączeniu z mocy prawa lub niezdolny do orzekania;
2)
sąd był nienależycie obsadzony lub orzeczenie nie zostało podpisane;
3)
sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wojskowego albo sąd wojskowy orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego;
3a)
sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu;
4)
orzeczono karę lub środek karny nieznany ustawie;
5)
zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia uniemożliwiająca jego wykonanie;
6)
obwiniony nie miał obrońcy w wypadkach określonych w art. 21 przesłanki obrony obligatoryjnej § 1 lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy;
7)
zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, określonych w art. 5 negatywne przesłanki procesowe § 1 pkt 4–10.
§ 1a.
Uchylenie orzeczenia jedynie z powodów określonych w § 1 pkt 6 oraz w art. 5 negatywne przesłanki procesowe § 1 pkt 4 i 5 może nastąpić tylko na korzyść obwinionego.
§ 2.
(uchylony)

Dokumenty powiązane z artykułem:

Zażalenie na postanowienie odmawiające uchylenia kary p... Sprawdź
Art. 104. Bezwzględne przyczyny odwoławcze - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...