• Art. 18a. - Obowiązek ud...
  02.10.2023

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2022.0.1124 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Art. 18a. KPSW


Obowiązek udziału w rozprawie oskarżyciela publicznego

Udział w rozprawie oskarżyciela publicznego, który złożył wniosek o ukaranie, jest obowiązkowy, gdy w sprawie występuje obrońca, o którym mowa w art. 21 przesłanki obrony obligatoryjnej § 1.
Art. 18a. Obowiązek udziału w rozprawie oskarżyciela publ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...