• Art. 20. KPSW - Prawa i o...
  30.09.2023

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2022.0.1124 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Art. 20. KPSW


Prawa i obowiązki obwinionego

§ 1.
Obwinionym jest osoba, przeciwko której wniesiono wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenie.
§ 2.
Jeżeli obwiniony nie zna języka polskiego, wniosek o ukaranie oraz rozstrzygnięcia podlegające zaskarżeniu lub kończące postępowanie ogłasza się lub doręcza obwinionemu wraz z tłumaczeniem.
§ 3.
Do obwinionego stosuje się odpowiednio art. 72 prawo do korzystania z pomocy tłumacza § 1 i 2, art. 74 prawa i obowiązki oskarżonego § 1 i 2, art. 75 obowiązek stawiennictwa oskarżonego, art. 76 przedstawiciel ustawowy nieletniego lub ubezwłasnowolnionego i art. 175 prawa oskarżonego w zakresie składania wyjaśnień Kodeksu postępowania karnego.
Art. 20. Prawa i obowiązki obwinionego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...