• Art. 56. KPSW - Podmioty ...
  17.04.2024

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2022.0.1124 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Art. 56. KPSW


Podmioty uprawnione do przeprowadzenia czynności wyjaśniających

§ 1.
Czynności wyjaśniające, o których mowa w art. 54 czynności wyjaśniające, może także przeprowadzić prokurator lub zlecić je Policji.
§ 2.
Przepisy art. 54 czynności wyjaśniające i art. 55 czynności wyjaśniające w celu uzupełnienia lub sprawdzenia faktów podanych we wniosku o ukaranie stosuje się odpowiednio do organów wskazanych w art. 17 oskarżyciel publiczny § 2 i 3, w granicach ich właściwości, a także do innych organów, gdy ustawa tak stanowi.
§ 3.
Instytucje, którym nadano uprawnienia oskarżyciela publicznego w drodze rozporządzenia określonego w art. 17 oskarżyciel publiczny § 4, mogą w sprawie, w której ujawniły wykroczenie, zwracać się do Policji o przeprowadzenie czynności wyjaśniających w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz do zebrania danych koniecznych do sporządzenia wniosku o ukaranie.
§ 4.
Nadzór nad czynnościami wyjaśniającymi sprawuje organ nadrzędny nad organem prowadzącym te czynności.
Art. 56. Podmioty uprawnione do przeprowadzenia czynności... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...