• Art. 70. KPSW - Zasada us...
  20.05.2024

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2024

Dz.U.2022.0.1124 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Art. 70. KPSW


Zasada ustności i jawności rozprawy

§ 1.
Rozprawa odbywa się ustnie i jawnie.
§ 2.
Sąd wyłącza jawność całości lub części rozprawy, jeżeli jawność mogłaby obrażać dobre obyczaje, wywołać zakłócenie spokoju publicznego lub gdy ważny interes prywatny tego wymaga. Sąd wyłącza jawność w całości lub części rozprawy, także wówczas, gdy ustawa tak stanowi.
§ 3.
W razie wyłączenia jawności na rozprawie mogą być obecni, poza osobami biorącymi udział w postępowaniu, po jednej osobie wskazanej przez każdą ze stron, chyba że zachodzi obawa ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli tajności "tajne" lub "ściśle tajne". Sąd może zezwolić poszczególnym osobom na obecność na rozprawie prowadzonej z wyłączeniem jawności.
§ 4.
Rozstrzygnięcie ogłasza się jawnie. Jeżeli jawność rozprawy wyłączono w całości lub części, ustne podanie motywów rozstrzygnięcia może nastąpić również z wyłączeniem jawności.
§ 5.
Przepisy art. 357 zezwolenie na uczestnictwo w rozprawie przedstawicieli mediów, art. 358 utrwalanie przebiegu rozprawy urządzeniem rejestrującym dźwięk, art. 362 pouczenie obecnych na rozprawie o obowiązku zachowania tajemnicy , art. 363 rozprawa w zakresie wniosku o wyłączenie jawności rozprawy, art. 366 zadania przewodniczącego składu orzekającego i art. 367 obowiązek umożliwienia stronom wypowiedzenia się Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio.
Art. 70. Zasada ustności i jawności rozprawy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...