• Kodeks postępowania w spr...
  26.05.2024

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2022.0.1124 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Rozdział 16. Postępowanie nakazowe

§ 1.
Sąd na posiedzeniu może wydać wyrok nakazowy w sprawach o wykroczenia, w których wystarczające jest wymierzenie nagany, grzywny albo kary ograniczenia wolności. Sąd orzeka bez udziału stron.
§ 2.
Orzekanie w postępowaniu nakazowym może nastąpić, jeżeli okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości. Wydając wyrok nakazowy, sąd uznaje za ujawnione dowody dołączone do wniosku o ukaranie.
§ 3.
Wyrokiem nakazowym można orzec również środek karny.
§ 4.
Postępowanie nakazowe jest niedopuszczalne, jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 21 przesłanki obrony obligatoryjnej § 1.
Porównania: 1
§ 1.
Do wyroku nakazowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 504 elementy wyroku nakazowego i art. 505 doręczenie odpisu wyroku nakazowego z wyłączeniem zdania drugiego, a także art. 506 sprzeciw od wyroku nakazowego § 1–3, § 5 i 6 Kodeksu postępowania karnego.
§ 2.
Na zarządzenie odmawiające przyjęcia sprzeciwu przysługuje zażalenie.
§ 3.
Wyrok nakazowy, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub sprzeciw cofnięto, staje się prawomocny.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...