• Art. 158a. - Zadania prz...
  18.09.2021

Kodeks wyborczy

Stan prawny aktualny na dzień: 18.09.2021

Dz.U.2020.0.1319 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Obserwuj akt

Art. 158a. kodeks wyborczy


Zadania przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej

§ 1.
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej:
1)
reprezentuje Komisję;
2)
organizuje pracę Komisji;
3)
zwołuje, co najmniej raz na dwa miesiące, posiedzenia Komisji, przewodniczy obradom i czuwa nad ich przebiegiem;
4)
nadzoruje wykonanie uchwał Komisji;
5)
zleca wykonanie określonych zadań Krajowemu Biuru Wyborczemu i nadzoruje ich wykonanie;
6)
wykonuje czynności zlecone przez Komisję.
§ 2.
W czasie nieobecności przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej czynności wymienione w § 1 wykonują zastępcy przewodniczącego. Z upoważnienia przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, zastępcy przewodniczącego mogą wykonywać również inne czynności.
§ 3.
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej ustala podział czynności między zastępcami i informuje o tym pozostałych członków Państwowej Komisji Wyborczej.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania Sprawdź
Art. 158a. Zadania przewodniczącego Państwowej Komisji Wy... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...