• Art. 18e. - Weryfikacja ...
  29.09.2023

Kodeks wyborczy

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2022.0.1277 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Obserwuj akt

Art. 18e. kodeks wyborczy


Weryfikacja prawidłowości danych osobowych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców

Do weryfikacji prawidłowości danych osobowych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz stwierdzania niezgodności tych danych ze stanem faktycznym stosuje się art. 11 sprawdzenia danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
Art. 18e. Weryfikacja prawidłowości danych osobowych zawa... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...