• Art. 191d. - Wygaśnięcie...
  01.10.2023

Kodeks wyborczy

Stan prawny aktualny na dzień: 01.10.2023

Dz.U.2022.0.1277 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Obserwuj akt

Art. 191d. kodeks wyborczy


Wygaśnięcie funkcji urzędnika wyborczego

§ 1.
Funkcja urzędnika wyborczego wygasa w przypadku:
1)
zrzeczenia się funkcji;
2)
śmierci;
3)
podpisania zgody na zgłoszenie do komisji wyborczej, kandydowanie w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla jego obszaru działania bądź objęcia funkcji pełnomocnika, komisarza wyborczego, męża zaufania;
4)
o którym mowa w art. 191b wymogi wobec urzędnika wyborczego § 1 zdanie drugie, § 3 i 4;
5)
odwołania.
§ 2.
Szef Krajowego Biura Wyborczego odwołuje urzędników wyborczych przed upływem kadencji w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków.
Art. 191d. Wygaśnięcie funkcji urzędnika wyborczego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...