• Art. 191e. - Zadania urz...
  29.09.2023

Kodeks wyborczy

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2022.0.1277 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Obserwuj akt

Art. 191e. kodeks wyborczy


Zadania urzędników wyborczych

§ 1.
Do zadań urzędników wyborczych należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, w szczególności:
1)
przygotowanie i nadzór pod kierownictwem komisarza wyborczego nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych;
2)
tworzenie i aktualizowanie systemu szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych;
3)
organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych;
4)
dostarczenie kart do głosowania właściwym komisjom wyborczym;
5)
sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem warunków pracy obwodowych komisji wyborczych, w szczególności w zakresie wymogów określonych w art. 41a urna wyborcza § 1;
6)
wykonywanie innych czynności zleconych przez Państwową Komisję Wyborczą, komisarza wyborczego.
§ 2.
W celu realizacji zadań, o których mowa w § 1, urzędnicy wyborczy współdziałają z organami wyborczymi, o których mowa w art. 152 organy wyborcze, oraz innymi podmiotami.
§ 3.
Pracodawca obowiązany jest zwolnić urzędnika wyborczego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu wykonywania zadań, o których mowa w § 1. Urzędnikom wyborczym za realizację zadań, o których mowa w § 1, przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do czasu ich realizacji, przy założeniu że wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy ustalana jest na podstawie kwoty bazowej przyjmowanej do ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z zastosowaniem mnożnika 2,5.
§ 4.
Do urzędników wyborczych stosuje się odpowiednio przepisy art. 154 uprawnienia członków komisji wyborczej § 6.
Art. 191e. Zadania urzędników wyborczych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...