• Art. 204. - Prawo zgłasz...
  24.05.2024

Kodeks wyborczy

Stan prawny aktualny na dzień: 24.05.2024

Dz.U.2023.0.2408 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Obserwuj akt

Art. 204. kodeks wyborczy


Prawo zgłaszania kandydatów na posłów, zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego

§ 1.
Prawo zgłaszania kandydatów na posłów przysługuje:
1)
komitetowi wyborczemu partii politycznej;
2)
koalicyjnemu komitetowi wyborczemu;
3)
komitetowi wyborczemu wyborców.
§ 2.
Komitet wyborczy partii politycznej obowiązany jest zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu w okresie od dnia ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów do 48 dnia przed dniem wyborów.
§ 3.
Do zawiadomienia, o którym mowa w § 2, załącza się:
1)
oświadczenia pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa, a w przypadku pełnomocnika finansowego - również o spełnieniu przez niego wymogów, o których mowa w art. 127 pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego § 2 i 3;
2)
uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych;
3)
wyciąg ze statutu partii politycznej wskazujący, który organ jest upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz;
4)
fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej oraz elektronicznej.
§ 4.
Koalicyjny komitet wyborczy może być utworzony w okresie od dnia ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów do 48 dnia przed dniem wyborów. Pełnomocnik wyborczy zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą do 48 dnia przed dniem wyborów o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego.
§ 5.
Do zawiadomienia, o którym mowa w § 4, załącza się:
1)
umowę o zawiązaniu koalicji wyborczej, wraz z następującymi danymi: imionami, nazwiskami, adresami zamieszkania i numerami ewidencyjnymi PESEL osób wchodzących w skład komitetu wyborczego;
2)
oświadczenia pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa, a w przypadku pełnomocnika finansowego - również o spełnieniu przez niego wymogów, o których mowa w art. 127 pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego § 2 i 3;
3)
uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych, partii politycznych tworzących koalicję wyborczą;
4)
wyciągi ze statutów partii politycznych tworzących koalicję wyborczą wskazujące, który organ partii jest upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz;
5)
fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej oraz elektronicznej.
§ 6.
Po zebraniu co najmniej 1 000 podpisów obywateli mających prawo wybierania do Sejmu, popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców, pełnomocnik wyborczy zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu. Zawiadomienie może być dokonane do 48 dnia przed dniem wyborów.
§ 7.
Do zawiadomienia, o którym mowa w § 6, załącza się:
1)
oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego;
2)
oświadczenia pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa, a w przypadku pełnomocnika finansowego - również o spełnieniu przez niego wymogów, o których mowa w art. 127 pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego § 2 i 3;
3)
wykaz co najmniej 1000 obywateli, o których mowa w § 6, zawierający czytelnie wpisane ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL oraz daty udzielenia poparcia, a także własnoręcznie złożone podpisy obywateli;
4)
fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej oraz elektronicznej.
Art. 204. Prawo zgłaszania kandydatów na posłów, zawiadom... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...