• Art. 23. - Przekazywanie...
  24.03.2023

Kodeks wyborczy

Stan prawny aktualny na dzień: 24.03.2023

Dz.U.2022.0.1277 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Obserwuj akt

Art. 23. kodeks wyborczy


Przekazywanie danych obywateli UE uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w RP

§ 1.
Dane, o których mowa w art. 18 stały rejestr wyborców § 9 zdanie drugie, są przekazywane przez wójta za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.
§ 2.
Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do danych osób, o których mowa w art. 18 stały rejestr wyborców § 10.
§ 3.
Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje dane, o których mowa w § 1 i 2, właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej.
Art. 23. Przekazywanie danych obywateli UE uprawnionych d... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...