• Art. 310. - Sporządzanie...
  30.09.2023

Kodeks wyborczy

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2022.0.1277 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Obserwuj akt

Art. 310. kodeks wyborczy


Sporządzanie i przekazanie kart do głosowania w wyborach Prezydenta RP dla obwodów głosowania na statkach morskich i za granicą

Sposób sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich oraz za granicą ustala Państwowa Komisja Wyborcza, po porozumieniu odpowiednio z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz ministrem właściwym do spraw zagranicznych.
Art. 310. Sporządzanie i przekazanie kart do głosowania w... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...