• Art. 37g. - Zadania zlec...
  29.09.2023

Kodeks wyborczy

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2022.0.1277 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Obserwuj akt

Art. 37g. kodeks wyborczy


Zadania zlecane gminie związane z organizacją wyborów

Zadania określone w art. 37e prawo wyborcy do bezpłatnego transportu w dniu wyborów § 1 oraz art. 37f obowiązek organizacji w dniu wyborów bezpłatnego przewozu pasażerskiego § 1 są zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi gminie, a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda. Przepisów art. 123 finansowanie wyborów z budżetu państwa i art. 124 wydatki wyborcze pokrywane z budżetu państwa nie stosuje się.
Art. 37g. Zadania zlecane gminie związane z organizacją w... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...