• Art. 445. - Protokół z w...
  04.10.2023
Obserwuj akt

Art. 445. kodeks wyborczy


Protokół z wyborów do rady gminy

§ 1.
Po ustaleniu wyników wyborów we wszystkich okręgach wyborczych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 443 podział mandatów w wyborach do rady w gminie do 20 000 mieszkańców i art. 444 podział mandatów w wyborach do rady w gminie powyżej 20 000 mieszkańców, gminna komisja wyborcza sporządza w trzech egzemplarzach protokół z wyborów do rady gminy.
§ 2.
W protokole podaje się, według okręgów wyborczych, liczbę radnych wybieranych w okręgu oraz nazwiska i imiona wybranych radnych z podaniem oznaczenia listy, z której zostali wybrani; w protokole podaje się również ewentualną liczbę nieobsadzonych mandatów.
§ 3.
W protokole podaje się również przebieg losowania, o którym mowa w art. 443 podział mandatów w wyborach do rady w gminie do 20 000 mieszkańców § 2 oraz w art. 444 podział mandatów w wyborach do rady w gminie powyżej 20 000 mieszkańców § 2.
§ 4.
Do protokołu załącza się zestawienia wyników głosowania w okręgach wyborczych.
§ 5.
Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji wyborczej obecne przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.
§ 6.
Pełnomocnikom wyborczym i członkom komisji przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów. Przepis art. 75 protokół głosowania w obwodzie wyborczym § 7 stosuje się odpowiednio.
Art. 445. Protokół z wyborów do rady gminy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...