• Art. 478. - Prawo zgłasz...
  23.09.2023

Kodeks wyborczy

Stan prawny aktualny na dzień: 23.09.2023

Dz.U.2022.0.1277 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Obserwuj akt

Art. 478. kodeks wyborczy


Prawo zgłaszania kandydatów na wójta

§ 1.
Prawo zgłaszania kandydatów na wójta przysługuje:
1)
komitetowi wyborczemu partii politycznej,
2)
koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
3)
komitetowi wyborczemu organizacji,
4)
komitetowi wyborczemu wyborców
- z zastrzeżeniem § 2.
§ 2.
Prawo zgłaszania kandydatów na wójta ma komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie. W każdym z tych okręgów liczba zarejestrowanych przez ten komitet kandydatów na radnych nie może być mniejsza niż liczba radnych wybieranych w tym okręgu.
§ 3.
Kandydatów na wójta zgłasza się do gminnej komisji wyborczej najpóźniej w 24 dniu przed dniem wyborów do godziny 1600.
§ 4.
Jeżeli w wyborach przedterminowych wybiera się tylko wójta, przepisów § 2 nie stosuje się. W takim przypadku w celu zgłoszenia kandydata na wójta komitet wyborczy musi uzyskać poparcie, ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodach głosowania gminy, co najmniej::
1)
150 wyborców - w gminie liczącej do 5 000 mieszkańców;
2)
300 wyborców - w gminie liczącej do 10 000 mieszkańców;
3)
600 wyborców - w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców;
4)
1 500 wyborców - w gminie liczącej do 50 000 mieszkańców;
5)
2 000 wyborców - w gminie liczącej do 100 000 mieszkańców;
6)
3 000 wyborców - w gminie liczącej powyżej 100 000 mieszkańców.
§ 5.
Wykaz podpisów wyborców popierających zgłoszenie kandydata na wójta musi zawierać na każdej stronie wykazu nazwę komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata, oraz adnotację:
"Udzielam poparcia kandydatowi na wójta ...... (nazwa jednostki samorządu terytorialnego) ........... [imię (imiona) i nazwisko kandydata] w wyborach zarządzonych na ...... (dzień, miesiąc, rok).".
Art. 478. Prawo zgłaszania kandydatów na wójta - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...