• Art. 53g. - Zawartość pa...
  30.05.2024

Kodeks wyborczy

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2024

Dz.U.2023.0.2408 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Obserwuj akt

Art. 53g. kodeks wyborczy


Zawartość pakietu wyborczego

§ 1.
W skład pakietu wyborczego wchodzi:
1)
koperta zwrotna;
2)
karta lub karty do głosowania;
3)
koperta na kartę do głosowania;
4)
instrukcja głosowania korespondencyjnego;
5)
nakładka lub nakładki na kartę lub karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca niepełnosprawny zażądał ich przesłania;
6)
oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.
§ 1a.
Obwodowa komisja wyborcza opieczętowuje karty do głosowania swoją pieczęcią.
§ 2.
Na formularzu oświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 6, umieszcza się imię (imiona), nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL wyborcy.
§ 3.
Na kopercie na pakiet wyborczy oraz na kopercie zwrotnej umieszcza się oznaczenie „przesyłka wyborcza”.
§ 4.
Na kopercie zwrotnej umieszcza się adres właściwej obwodowej komisji wyborczej.
§ 5.
Na kopercie na kartę do głosowania umieszcza się oznaczenie „koperta na kartę do głosowania”.
§ 6.
Na kopercie zwrotnej i kopercie na kartę do głosowania nie można umieszczać żadnych innych oznaczeń poza wymienionymi w § 3–5 oraz art. 53k przesyłki pakietów wyborczych i kopert zwrotnych § 3.
§ 6a.
Czynności, o których mowa w § 1a–6, wykonuje obwodowa komisja wyborcza w obecności urzędnika wyborczego.
§ 7.
Państwowa Komisja Wyborcza określi, w drodze uchwały, wzór i rozmiar koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 6 oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego, uwzględniając konieczność zapewnienia tajności głosowania oraz zwięzłości i komunikatywności instrukcji.
Art. 53g. Zawartość pakietu wyborczego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...