• Kodeks wyborczy
  28.05.2023

Kodeks wyborczy

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2023

Dz.U.2022.0.1277 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Obserwuj akt

DZIAŁ X. Przepis końcowy

Ustawa wchodzi w życie w terminie określonym w ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy.


----------
[Ustawa została ogłoszona 31.01.2011 r. - Dz.U. z 2011 r. poz. 112]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...