• Kodeks wyborczy
  04.03.2024

Kodeks wyborczy

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2023.0.2408 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Obserwuj akt

Rozdział 3. Szczególne zadania komisji wyborczych

§ 1.
Wybory do Senatu przeprowadzają:
1)
Państwowa Komisja Wyborcza;
2)
okręgowe komisje wyborcze powołane dla wyborów do Sejmu;
3)
obwodowe komisje wyborcze powołane dla wyborów do Sejmu.
§ 2.
Funkcje okręgowej komisji wyborczej, o której mowa w § 1 pkt 2, dla okręgu wyborczego do Senatu spełnia okręgowa komisja wyborcza powołana dla wyborów do Sejmu, której właściwość terytorialna obejmuje obszar tego okręgu wyborczego do Senatu.
§ 3.
W przypadku wyborów uzupełniających, o których mowa w art. 283 wybory uzupełniające do Senatu, powołuje się okręgową komisję wyborczą i obwodowe komisje wyborcze, w trybie i na zasadach określonych w kodeksie.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...