• Kodeks wyborczy
  25.02.2024

Kodeks wyborczy

Stan prawny aktualny na dzień: 25.02.2024

Dz.U.2023.0.2408 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Obserwuj akt

Rozdział 4. Sposób głosowania i warunki ważności głosu

Wyborca oddaje głos na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, przez postawienie w kratce z lewej strony obok jego nazwiska znaku „x”.
Za nieważny uznaje się głos:
1)
oddany na karcie do głosowania, na której wyborca umieścił znak "x" przy więcej niż jednym nazwisku kandydata;
2)
oddany na karcie do głosowania, na której wyborca nie umieścił znaku "x" przy żadnym z nazwisk kandydatów.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...