• Kodeks wyborczy
  27.02.2024

Kodeks wyborczy

Stan prawny aktualny na dzień: 27.02.2024

Dz.U.2023.0.2408 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Obserwuj akt

Rozdział 5. Rejonowa komisja wyborcza

§ 1.
W skład rejonowej komisji wyborczej wchodzi 4 członków powołanych spośród osób mających wykształcenie wyższe prawnicze oraz dających rękojmię należytego pełnienia tej funkcji, a także z urzędu, jako jej przewodniczący, komisarz wyborczy. W skład komisji nie może być powołana osoba, która ukończyła 70 lat.
§ 2.
Do powoływania rejonowej komisji wyborczej i wygaśnięcia członkostwa w komisji oraz organizacji jej pracy stosuje się odpowiednio art. 170 okręgowa komisja wyborcza § 2-8 i art. 171 wygaśnięcie członkostwa w okręgowej komisji wyborczej, z tym że komisja wybiera jednego zastępcę przewodniczącego.
§ 1.
Do zadań rejonowej komisji wyborczej należy:
1)
sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego;
2)
zapewnienie dostarczenia kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym;
3)
zapewnienie wykonania zadań wyborczych we współdziałaniu z urzędnikami wyborczymi i organami jednostek samorządu terytorialnego;
4)
rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych;
5)
ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania oraz przekazywanie ich właściwej okręgowej komisji wyborczej;
6)
wykonywanie innych zadań przewidzianych w kodeksie lub zleconych przez okręgową komisję wyborczą albo Państwową Komisję Wyborczą.
§ 2.
Rejonowa komisja wyborcza podejmuje uchwały w zakresie swoich ustawowych uprawnień.
Rejonowa komisja wyborcza może powołać, w trybie i na zasadach określonych przez Państwową Komisję Wyborczą, pełnomocników do wypełniania zadań przewidzianych w kodeksie.
Państwowa Komisja Wyborcza określa obszar danego okręgu wyborczego, na którym okręgowa komisja wyborcza wykonuje także zadania rejonowej komisji wyborczej.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...