• Kodeks wyborczy
  20.04.2024

Kodeks wyborczy

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2024

Dz.U.2023.0.2408 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Obserwuj akt

Rozdział 7. Ogłaszanie wyników wyborów do Sejmu

Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w formie obwieszczenia oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Sejmu. W obwieszczeniu zamieszcza się podstawowe informacje zawarte w protokołach wyborów posłów w okręgach wyborczych.
Państwowa Komisja Wyborcza wręcza posłom zaświadczenia o wyborze.
Państwowa Komisja Wyborcza przesyła Prezydentowi Rzeczypospolitej, Marszałkowi Sejmu oraz Sądowi Najwyższemu sprawozdanie z wyborów nie później niż 14 dnia po ogłoszeniu obwieszczenia, o którym mowa w art. 238 ogłoszenie wyników wyborów do Sejmu.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...