• Art. 101. - Skreślenie a...
  20.04.2024

Art. 101. komornicy sądowi


Skreślenie aplikanta z listy aplikantów komorniczych

1.
Rada izby komorniczej skreśla aplikanta z listy aplikantów komorniczych, jeżeli aplikant:
1)
nie ukończył, bez usprawiedliwionej przyczyny, aplikacji w terminie, o którym mowa w art. 93 aplikacja komornicza ust. 1;
2)
odbył aplikację i otrzymał zaświadczenie o jej odbyciu;
3)
został uznany za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków aplikanta.
2.
Rada izby komorniczej może skreślić aplikanta z listy aplikantów komorniczych, jeżeli aplikant:
1)
nie czyni postępów w nauce, w szczególności dwukrotnie uzyskał negatywny wynik kolokwium;
2)
nie wniósł opłat związanych z odbywaniem aplikacji;
3)
rażąco naruszył obowiązki aplikanta;
4)
rażąco uchybił godności aplikanta;
5)
został prawomocnie skazany za nieumyślne przestępstwo lub nieumyślne przestępstwo skarbowe.
3.
Skreślenie aplikanta z listy aplikantów komorniczych z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2, następuje po uprzednim wysłuchaniu aplikanta, chyba że nie jest to możliwe.
4.
Uprawnienie do skreślenia aplikanta z listy aplikantów komorniczych, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje również prezesowi właściwego sądu apelacyjnego.
Art. 101. Skreślenie aplikanta z listy aplikantów komorni... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...