• Art. 108. - Warunki przy...
  14.04.2024

Art. 108. komornicy sądowi


Warunki przystąpienia do egzaminu komorniczego

1.
Do egzaminu komorniczego może przystąpić osoba, która odbyła aplikację i otrzymała zaświadczenie o jej odbyciu, oraz osoba, o której mowa w art. 11 wymogi wobec kandydata na komornika ust. 4, art. 24 ponowne powołanie na stanowisko komornika ust. 2 i art. 148 ponowne powołanie na stanowisko asesora komorniczego ust. 2.
2.
Egzamin komorniczy przeprowadza się raz w roku w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości.
3.
W przypadku zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu komorniczego przez daną komisję egzaminacyjną w terminie, o którym mowa w ust. 2, Minister Sprawiedliwości wyznacza dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu komorniczego przez tę komisję egzaminacyjną. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej zawiadamia osoby przystępujące do egzaminu komorniczego, zwane dalej „zdającymi” o dodatkowym terminie przeprowadzenia egzaminu komorniczego oraz obwieszcza tę informację na stronie internetowej właściwej izby komorniczej. Przepisy art. 79 skład i zadania komisji kwalifikacyjnej na egzamin wstępny na aplikację komorniczą ust. 7 i 8, art. 105 przygotowanie zadań na egzamin komorniczy oraz art. 106 drukowanie i doręczenie materiałów komisjom egzaminacyjnym do przeprowadzenia egzaminu komorniczego ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Art. 108. Warunki przystąpienia do egzaminu komorniczego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...