• Art. 110. - Członkostwo ...
  20.04.2024

Art. 110. komornicy sądowi


Członkostwo w komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu komorniczego

1.
Komisja egzaminacyjna składa się z 6 członków. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi:
1)
4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, spełniających wymagania, o których mowa w art. 104 powołanie zespołu do przygotowania zadań na egzamin komorniczy ust. 4,
2)
2 komorników wskazanych przez Krajową Radę Komorniczą spełniających wymagania, o których mowa w art. 73 powołanie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą ust. 3
– których wiedza i doświadczenie dają rękojmię prawidłowego przebiegu egzaminu komorniczego.
2.
Do członków komisji egzaminacyjnej przepisy art. 73 powołanie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą ust. 4, art. 79 skład i zadania komisji kwalifikacyjnej na egzamin wstępny na aplikację komorniczą ust. 3–8 oraz art. 80 członkostwo w komisji kwalifikacyjnej na egzamin wstępny na aplikację komorniczą i art. 81 wyłączenie z prac komisji członka komisji kwalifikacyjnej na egzamin wstępny na aplikację komorniczą ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
3.
Członkowie komisji egzaminacyjnych składają pisemne oświadczenia, iż nie pozostają z żadnym ze zdających w stosunku, o którym mowa w art. 81 wyłączenie z prac komisji członka komisji kwalifikacyjnej na egzamin wstępny na aplikację komorniczą ust. 1, w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego.
4.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Art. 110. Członkostwo w komisji egzaminacyjnej do przepro... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...