• Art. 146. - Wygaśnięcie ...
  20.04.2024

Art. 146. komornicy sądowi


Wygaśnięcie powołania na stanowisko asesora komorniczego

1.
Powołanie na stanowisko asesora wygasa z mocy prawa z dniem, w którym asesor:
1)
zmarł;
2)
zrezygnował z pełnienia obowiązków asesora;
3)
został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)
został prawomocnie ubezwłasnowolniony częściowo albo całkowicie;
5)
został prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną skreślenia z wykazu asesorów komorniczych.
2.
O wygaśnięciu powołania na stanowisko asesora z mocy prawa prezes właściwego sądu apelacyjnego zawiadamia asesora, Ministra Sprawiedliwości, prezesa właściwego sądu rejonowego oraz radę właściwej izby komorniczej.
Art. 146. Wygaśnięcie powołania na stanowisko asesora kom... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...