• Art. 162. - Określenie w...
  20.04.2024

Art. 162. komornicy sądowi


Określenie wynagrodzenia z tytułu autorskich praw do programu komputerowego

1.
Minister Sprawiedliwości określa, w drodze decyzji, po zasięgnięciu opinii biegłego, wysokość wynagrodzenia należnego osobie, której przysługują autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, stanowiącego ekwiwalent nabytych przez Skarb Państwa, na podstawie decyzji, o której mowa w art. 161 przyznanie Skarbowi Państwa uprawnień autorskich do programu komputerowego obsługującego komornicze systemy informatyczne ust. 1, uprawnień wynikających z autorskich praw majątkowych do tego programu.
2.
Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do sądu powszechnego.
3.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, względem Skarbu Państwa wynikające z przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa uprawnień określonych w decyzji, o której mowa w art. 161 przyznanie Skarbowi Państwa uprawnień autorskich do programu komputerowego obsługującego komornicze systemy informatyczne ust. 1.
Art. 162. Określenie wynagrodzenia z tytułu autorskich pr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...