• Art. 168. - Formy czynno...
  23.04.2024

Art. 168. komornicy sądowi


Formy czynności w ramach nadzoru administracyjnego nad komornikami

1.
Czynności w ramach sprawowanego nadzoru administracyjnego są podejmowane w formie:
1)
kontroli kancelarii;
2)
wizytacji kancelarii, obejmującej pełną działalność kancelarii;
3)
lustracji kancelarii, obejmującej wybrane zagadnienia z działalności kancelarii;
4)
żądania przedstawienia akt sprawy wraz z wyjaśnieniami w celu zbadania toku postępowania;
5)
żądania przedstawienia urządzeń ewidencyjnych lub dokumentacji księgowej wraz z wyjaśnieniami;
6)
żądania przedstawienia dokumentów dotyczących funkcjonowania kancelarii, w szczególności zawieranych przez komornika umów, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla weryfikacji prawidłowości rozliczania zaliczek na wydatki, o których mowa w odrębnych przepisach.
2.
Przedstawienie dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, odbywa się przez przesłanie kopii w postaci elektronicznej albo udostępnienie w systemie teleinformatycznym.
3.
Minister Sprawiedliwości może, w drodze zarządzenia, uchylić lub zmienić zarządzenia nadzorcze prezesa właściwego sądu albo zalecenia powizytacyjne lub polustracyjne osób, o których mowa w art. 174 zlecenie przeprowadzenia wizytacji lub lustracji ust. 1, jeżeli naruszają one przepisy ustawy.
4.
Zarządzenia, o których mowa w ust. 3, nie mogą dotyczyć przepisów, których stosowanie podlega kognicji sądu sprawowanej w ramach nadzoru judykacyjnego.
5.
W przypadku stwierdzenia uchybień w działaniu komornika kwalifikujących się zarówno jako rażące lub uporczywe naruszenie prawa, o którym mowa w art. 19 odwołanie komornika z zajmowanego stanowiska ust. 2, oraz jako przewinienie dyscyplinarne uzasadniające wydalenie ze służby komorniczej, prezes właściwego sądu występuje do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem, o którym mowa w art. 19 odwołanie komornika z zajmowanego stanowiska ust. 2.
Art. 168. Formy czynności w ramach nadzoru administracyjn... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...