• Art. 182. - Uprawnienia ...
  14.04.2024

Art. 182. komornicy sądowi


Uprawnienia nadzorcze prezesa sądu apelacyjnego

Uprawnienia nadzorcze prezesa właściwego sądu apelacyjnego obejmują:
1)
wszczynanie postępowań dyscyplinarnych;
2)
zlecanie przeprowadzenia wizytacji lub lustracji kancelarii;
3)
zawieszanie asesorów w czynnościach;
4)
podejmowanie czynności związanych z odwołaniem asesora z zajmowanego stanowiska, w szczególności w przypadku uporczywego lub rażącego naruszenia przepisów prawa;
5)
zawieszanie aplikantów w czynnościach;
6)
podejmowanie czynności związanych ze skreśleniem aplikanta z listy aplikantów komorniczych;
7)
podejmowanie, w przypadkach, o których mowa w ustawie, decyzji w przedmiocie zastępstwa komornika;
8)
podejmowanie decyzji związanych z zatrudnianiem przez komorników aplikantów i asesorów;
9)
kierowanie komorników i asesorów na badania lekarskie, o których mowa w art. 26 skierowanie komornika na badanie przez lekarza orzecznika ZUS i art. 141 skierowanie asesora komorniczego na badanie przez lekarza orzecznika ZUS;
10)
występowanie do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o odwołanie komornika z zajmowanego stanowiska;
11)
analizowanie sprawozdań, o których mowa w art. 186 roczne sprawozdanie komornika z działalności ust. 1;
12)
stosowanie innych środków prawnych określonych w przepisach prawa.
Art. 182. Uprawnienia nadzorcze prezesa sądu apelacyjnego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...