• Art. 183. - Uprawnienia ...
  14.04.2024

Art. 183. komornicy sądowi


Uprawnienia sędziego wizytatora

1.
W ramach zlecenia, o którym mowa w art. 174 zlecenie przeprowadzenia wizytacji lub lustracji ust. 1, sędziemu wizytatorowi przysługują uprawnienia do:
1)
przeprowadzania wizytacji lub lustracji kancelarii;
2)
kontrolowania realizacji zaleceń powizytacyjnych;
3)
kontrolowania wykonania zarządzeń wydanych w trybie art. 759 uprawnienie do wykonywania czynności egzekucyjnych § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
4)
podjęcia czynności, o których mowa w art. 168 formy czynności w ramach nadzoru administracyjnego nad komornikami ust. 1 pkt 4–6;
5)
wydawania wiążących zaleceń w zakresie stosowanych przez komornika praktyk;
6)
stosowania innych środków prawnych określonych w przepisach prawa.
2.
W ramach wykonywanych obowiązków sędziemu wizytatorowi przysługuje uprawnienie do wszczynania postępowań dyscyplinarnych.
3.
W przypadku stwierdzenia uchybień w działaniu komornika kwalifikujących się zarówno jako rażące lub uporczywe naruszenie prawa, o którym mowa w art. 19 odwołanie komornika z zajmowanego stanowiska ust. 2, oraz jako przewinienie dyscyplinarne uzasadniające wydalenie ze służby komorniczej, sędzia wizytator występuje do prezesa właściwego sądu okręgowego z informacją o istnieniu podstaw do złożenia wniosku, o którym mowa w art. 19 odwołanie komornika z zajmowanego stanowiska ust. 2.
Art. 183. Uprawnienia sędziego wizytatora - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...