• Art. 188. - Nadzór Krajo...
  20.04.2024

Art. 188. komornicy sądowi


Nadzór Krajowej Rady Komorniczej nad komornikami

1.
Krajowa Rada Komornicza sprawuje nadzór nad komornikami niezależnie od nadzoru sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości i prezesów właściwych sądów.
2.
Nadzór Krajowej Rady Komorniczej polega na:
1)
ocenie szybkości, sprawności i rzetelności postępowania przez badanie, czy w konkretnych sprawach nie zachodzi nieuzasadniona przewlekłość w podejmowaniu czynności;
2)
kontrolowaniu prawidłowości prowadzenia biurowości i rachunkowości kancelarii, zwłaszcza w zakresie ustalenia, czy nie wystąpiły niedobory finansowe;
3)
badaniu kultury pracy, w tym przestrzegania wyznaczonych terminów czynności i przyjmowania interesantów oraz utrzymywania kancelarii na poziomie odpowiednim do godności urzędu i posiadanych środków;
4)
badaniu dopuszczalności przyjmowania przez komornika spraw z wyboru wierzyciela;
5)
badaniu prawidłowości powierzania czynności asesorom;
6)
badaniu przestrzegania zasad etyki zawodowej przez członków samorządu komorniczego;
7)
badaniu przestrzegania przez członków samorządu komorniczego obowiązujących uchwał organów samorządu.
3.
Krajowa Rada Komornicza, sprawując nadzór nad komornikami, działa przez Prezesa Krajowej Rady Komorniczej oraz komorników wizytatorów.
4.
W ramach sprawowanego nadzoru wewnętrznego samorządu komorniczego czynności są podejmowane w formie:
1)
wizytacji, obejmującej pełną działalność kancelarii;
2)
lustracji, obejmującej wybrane zagadnienia z działalności kancelarii;
3)
żądania przedstawienia akt sprawy wraz z wyjaśnieniami;
4)
żądania przedstawienia urządzeń ewidencyjnych lub dokumentacji księgowej wraz z wyjaśnieniami.
5.
Do sprawowania nadzoru w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6 i 7, są upoważnione również rady właściwych izb komorniczych.
Art. 188. Nadzór Krajowej Rady Komorniczej nad komornikami - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...