• Art. 20. - Wygaśnięcie p...
  22.04.2024

Art. 20. komornicy sądowi


Wygaśnięcie powołania na stanowisko komornika

1.
Powołanie na stanowisko komornika wygasa z mocy prawa, jeżeli komornik:
1)
zmarł;
2)
zrezygnował z pełnienia obowiązków komornika;
3)
został prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną wydalenia ze służby komorniczej;
4)
został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)
został prawomocnie ubezwłasnowolniony częściowo albo całkowicie;
6)
utracił obywatelstwo polskie.
2.
O wygaśnięciu powołania na stanowisko komornika z mocy prawa Minister Sprawiedliwości zawiadamia komornika, prezesa właściwego sądu apelacyjnego, prezesa właściwego sądu rejonowego oraz radę właściwej izby komorniczej.
Art. 20. Wygaśnięcie powołania na stanowisko komornika - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...