• Art. 208. - Kompetencje ...
  14.04.2024

Art. 208. komornicy sądowi


Kompetencje walnego zgromadzenia izby komorniczej

1.
Do kompetencji walnego zgromadzenia izby komorniczej należy:
1)
wybór przewodniczącego rady izby komorniczej spośród komorników;
2)
wybór wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków rady izby komorniczej spośród komorników i asesorów;
3)
wybór członków Krajowej Rady Komorniczej;
4)
zatwierdzanie – po wysłuchaniu wniosków komisji rewizyjnej – rocznego sprawozdania przedstawianego przez radę izby komorniczej i zamknięcie okresu rachunkowego;
5)
uchwalanie budżetu izby komorniczej;
6)
ustalanie wysokości składek miesięcznych na potrzeby organów samorządu komorniczego;
7)
uchwalanie składek na określone cele;
8)
uchwalanie regulaminu działania rady izby komorniczej oraz regulaminu obrad walnego zgromadzenia izby komorniczej;
9)
wyrażanie opinii o propozycjach Krajowej Rady Komorniczej dotyczących zasad etyki zawodowej;
10)
wyrażanie opinii, na wniosek Ministra Sprawiedliwości, w innych sprawach dotyczących komorników.
2.
Walne zgromadzenie izby komorniczej wybiera przewodniczącego zgromadzenia i uchwala regulamin swojego działania w głosowaniu jawnym.
3.
Walne zgromadzenie izby komorniczej podejmuje uchwały w innych sprawach niż określone w ust. 2 w głosowaniu tajnym.
Art. 208. Kompetencje walnego zgromadzenia izby komorniczej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...