• Art. 210. - Rada izby ko...
  14.04.2024

Art. 210. komornicy sądowi


Rada izby komorniczej

1.
Rada izby komorniczej działa w siedzibie izby komorniczej i składa się z:
1)
7 członków – w izbach liczących do 150 komorników,
2)
9 członków – w izbach liczących powyżej 150 komorników
– w tym z przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady izby komorniczej.
2.
Rada izby komorniczej na posiedzeniu dokonuje podziału czynności między swoich członków oraz uchwala regulamin swojej pracy. Dokumenty te rada izby komorniczej doręcza wszystkim członkom danej izby komorniczej i Krajowej Radzie Komorniczej.
3.
Członkowie rady izby komorniczej są powoływani na okres 3 lat, najwyżej na 2 kolejne kadencje, i nie mogą być ponownie powołani przed upływem 5 lat od dnia zakończenia pełnienia tej funkcji.
4.
W skład rady izby komorniczej wchodzi jeden asesor. Przepis art. 198 tryb powołania i kadencja członków Krajowej Rady Komorniczej ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Art. 210. Rada izby komorniczej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...