• Art. 212. - Zakres dział...
  22.04.2024

Art. 212. komornicy sądowi


Zakres działania rady izby komorniczej

1.
Do zakresu działania rady izby komorniczej należy:
1)
wyrażanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania komorników i asesorów;
2)
nadzór nad przestrzeganiem przez komorników i asesorów powagi i godności zawodu;
3)
zlecanie komornikom wizytatorom dokonania wizytacji określonej kancelarii;
4)
organizowanie doskonalenia zawodowego komorników i asesorów;
5)
organizowanie szkolenia aplikantów;
6)
zarząd majątkiem izby komorniczej;
7)
zwoływanie walnych zgromadzeń izby komorniczej oraz wykonywanie uchwał tych zgromadzeń;
8)
prowadzenie listy aplikantów komorniczych;
9)
prowadzenie rejestrów komorników i asesorów oraz rejestru kancelarii i ich siedzib w obrębie danej izby komorniczej oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej izby komorniczej;
10)
wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa i wynikających z podjętych uchwał.
2.
Rada izby komorniczej przedstawia corocznie Krajowej Radzie Komorniczej informacje o liście i rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9.
Art. 212. Zakres działania rady izby komorniczej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...