• Art. 222. - Katalog prze...
  23.04.2024

Art. 222. komornicy sądowi


Katalog przewinień dyscyplinarnych komornika

Komornik odpowiada dyscyplinarnie za następujące zawinione działania lub zaniechania (przewinienia dyscyplinarne):
1)
naruszenie powagi lub godności urzędu albo inne uchybienie zasadom etyki zawodowej;
2)
niewykonanie zaleceń powizytacyjnych, polustracyjnych lub pokontrolnych, jak też zarządzeń organów nadzoru administracyjnego;
3)
wydatkowanie środków podlegających dokumentacji na działalność niezgodną z ich przeznaczeniem;
4)
podejmowanie czynności z nieuzasadnioną zwłoką;
5)
naruszenie właściwości określonej w art. 9 niedopuszczalność odmowy przyjęcia wniosku i przeprowadzenia czynności i art. 10 prawo wyboru komornika, w szczególności zasad przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela;
6)
niepodjęcie lub nieterminowe podjęcie czynności, o których mowa w art. 767 skarga na czynności komornika § 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
7)
brak nadzoru nad zatrudnionymi asesorami i aplikantami oraz innymi osobami, o których mowa w art. 153 prawo zawierania przez komornika umów o pracę i umów cywilnoprawnych ust. 1;
8)
pozyskiwanie informacji z naruszeniem art. 761 uprawnienia organu egzekucyjnego wobec uczestników postępowania egzekucyjnego § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
9)
naruszenie zasad korzystania z prawa do nieobecności, usprawiedliwiania tych nieobecności albo korzystania z wyznaczonego zastępcy komornika określonych w art 39–41 i art. 43 wyznaczenie zastępcy w razie usprawiedliwionej nieobecności komornika;
10)
odmowę podjęcia obowiązków zastępcy komornika w przypadkach, o których mowa w art. 43 wyznaczenie zastępcy w razie usprawiedliwionej nieobecności komornika ust. 6 i art. 45 wyznaczenie zastępcy w razie niemożności wykonywania obowiązków przez komornika ust. 5;
11)
inną niż wymienione w pkt 1–10 rażącą lub uporczywą obrazę przepisów prawa.
Art. 222. Katalog przewinień dyscyplinarnych komornika - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...