• Art. 236. - Rzecznik dys...
  22.04.2024

Art. 236. komornicy sądowi


Rzecznik dyscyplinarny

1.
Rzecznika dyscyplinarnego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród 3 kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Komorniczą.
2.
Rzecznik dyscyplinarny może wykonywać czynności przy pomocy swoich zastępców.
3.
Minister Sprawiedliwości powołuje zastępców rzecznika dyscyplinarnego w liczbie nie większej niż 3 spośród kandydatów przedstawionych przez rzecznika dyscyplinarnego po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej.
4.
Kadencja rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców trwa 4 lata, licząc od dnia powołania.
5.
Obsługę rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców zapewnia Krajowa Rada Komornicza.
6.
Do odwołania rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców przepis art. 232 odwołanie członka komisji dyscyplinarnej przed upływem kadencji stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem przepisów art. 237 sprawozdanie rzecznika dyscyplinarnego z jego działalności ust. 3 i art. 238 odwołanie zastępców rzecznika dyscyplinarnego na wniosek rzecznika.
Art. 236. Rzecznik dyscyplinarny - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...