• Art. 298. - Przepisy prz...
  14.04.2024

Art. 298. komornicy sądowi


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 261 zmiana ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.
Przepisy działu I tytułu II części trzeciej ustawy zmienianej w art. 261 zmiana ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do egzekucji z ruchomości wszczętej po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
3.
Przepis art. 761 uprawnienia organu egzekucyjnego wobec uczestników postępowania egzekucyjnego ustawy zmienianej w art. 261 zmiana ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również do postępowań w przedmiocie zabezpieczenia spadku i sporządzenia spisu inwentarza, w tym postępowań mających na celu wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku i sporządzeniu spisu inwentarza, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 539).
4.
Do skarg na czynności komornika składanych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 767 skarga na czynności komornika § 5 ustawy zmienianej w art. 261 zmiana ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, z tym że skargi na czynność komornika dotyczące postępowań egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy komornik, w przypadku braku podstaw do ich uwzględnienia, przekazuje sądowi właściwemu zgodnie z przepisami dotychczasowymi.
5.
Postanowienia o zastosowaniu aresztu wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na podstawie art. 8011 złożenie wykazu majątku przez dłużnika § 2 ustawy zmienianej w art. 261 zmiana ustawy – Kodeks postępowania cywilnego w brzmieniu dotychczasowym, nie podlegają wykonaniu.
6.
Przepis art. 1003 wykreślenie z księgi wieczystej wygasłych praw i hipotek § 2 ustawy zmienianej w art. 261 zmiana ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do postanowień o przysądzeniu własności wydanych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 298. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...