• Art. 300. - Przepisy prz...
  22.04.2024

Art. 300. komornicy sądowi


Przepisy przejściowe i dostosowujące

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17a obowiązek używania identyfikatora ust. 3, art. 17b potwierdzenie danych do weryfikacji podpisu elektronicznego komornika ust. 2, art. 17c moc dokumentu z systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie egzekucyjne ust. 2, art. 24 obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ust. 2, art. 29b zespół egzaminacyjny ust. 13, art. 29l odpłatność aplikacji komorniczej ust. 3, art. 31i rozporządzenie w sprawie egzaminów konkursowego i komorniczego, art. 37b przechowywanie akt zakończonych spraw komorniczych i zamkniętych urządzeń ewidencyjnych ust. 4, art. 66 roczne sprawozdanie komornika z działalności ust. 3 i art. 69 rozporządzenie w sprawie biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych ustawy uchylanej w art. 305 utrata mocy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 29 identyfikator komornika ust. 4, art. 37 obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody ust. 4, art. 76 wydrukowanie i doręczenie materiałów na egzamin wstępny na aplikację komorniczą ust. 2, art. 87 rozporządzenie w sprawie komisji kwalifikacyjnej na egzamin wstępny na aplikację komorniczą, art. 95 opłata za aplikację komorniczą ust. 5, art. 103 rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej, art. 106 drukowanie i doręczenie materiałów komisjom egzaminacyjnym do przeprowadzenia egzaminu komorniczego ust. 2, art. 107 rozporządzenie w sprawie działania zespołu do przygotowania zadań na egzamin komorniczy, art. 123 rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu komorniczego, art. 128 rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości, art. 162 określenie wynagrodzenia z tytułu autorskich praw do programu komputerowego ust. 2, art. 164 przechowywanie akt spraw zakończonych i zamkniętych urządzeń ewidencyjnych ust. 5, art. 186 roczne sprawozdanie komornika z działalności ust. 3, art. 187 rozporządzenie w sprawie zasad biurowości, rachunkowości i ewidencji finansowej kancelarii komorniczej i art. 203 potwierdzanie danych do weryfikacji podpisu elektronicznego komornika w postepowaniu egzekucyjnym ust. 2 niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
Art. 300. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...