• Art. 64. - Sprawozdanie ...
  20.04.2024

Art. 64. komornicy sądowi


Sprawozdanie kuratora z likwidacji kancelarii komorniczej

1.
Kurator kancelarii, w terminie 14 dni od dnia zakończenia likwidacji, składa prezesowi właściwego sądu apelacyjnego sprawozdanie z likwidacji kancelarii, przesyłając odpisy sprawozdania Ministrowi Sprawiedliwości, prezesowi właściwego sądu rejonowego i radzie właściwej izby komorniczej.
2.
Sprawozdanie z likwidacji kancelarii zawiera w szczególności informacje o stanie kasy kancelarii na dzień otwarcia i zamknięcia likwidacji oraz stwierdzonych niedoborach finansowych. Protokoły, o których mowa w art. 58 zadania kuratora kancelarii w związku z likwidacją kancelarii komorniczej ust. 2, art. 59 przekazanie Krajowej Radzie Komorniczej dokumentów i urządzeń ewidencyjnych likwidowanej kancelarii ust. 2, art. 60 rozdział między komorników spraw niezakończonych likwidowanej kancelarii komorniczej ust. 5 i art. 61 przekazanie zaliczek na wydatki i opłaty komornikom przejmującym sprawy likwidowanej kancelarii ust. 2, stanowią załączniki do tego sprawozdania.
3.
Rada właściwej izby komorniczej wydaje odpis sprawozdania z likwidacji kancelarii osobie, której kancelaria została zlikwidowana, lub jej następcom prawnym.
Art. 64. Sprawozdanie kuratora z likwidacji kancelarii ko... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...