• Konstytucja Rzeczypospoli...
  07.10.2022
Testuj za darmo - w tym akcie wszystkie orzeczenia są dostępne zupełnie za darmo. Kup dostęp do całego orzecznictwa.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 07.10.2022

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Obowiązki

Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.
Orzeczenia: 5
Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
Orzeczenia: 59
Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie.
Orzeczenia: 898
1.
Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny.
2.
Zakres obowiązku służby wojskowej określa ustawa.
3.
Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej, może być obowiązany do służby zastępczej na zasadach określonych w ustawie.
Orzeczenia: 1
Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.
Orzeczenia: 14
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...