• § 17. - Opłaty w sprawac...
  07.12.2023
Obserwuj akt

§ 17 koszty pomocy prawne


Opłaty w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia

1.
Opłaty wynoszą w sprawie objętej:
1)
dochodzeniem – 180 zł;
2)
(utracił moc)
3)
czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 90 zł.
2.
Opłaty za obronę wynoszą:
1)
przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym – 360 zł;
2)
przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 180 zł;
3)
(utracił moc)
4)
przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją – 420 zł;
5)
przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym – 600 zł;
6)
przed Sądem Najwyższym – 600 zł.
3.
Opłaty wynoszą za sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał:
1)
sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy – 360 zł;
2)
sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy – 600 zł.
4.
Opłaty wynoszą:
1)
za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego – 360 zł;
2)
za sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym – 360 zł;
3)
za sporządzenie środka odwoławczego w przypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem – 360 zł.
5.
Opłaty wynoszą za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego – 120 zł.
6.
Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego – 120 zł.
7.
Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do opłat za czynności w postępowaniu karnym i odpowiednio w postępowaniu w sprawach o wykroczenia pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.
§ 17 Opłaty w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Gdynia (woj. pomorskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...