• § 2. - Koszty nieopłacon...
  25.05.2024
Obserwuj akt

§ 2 koszty pomocy prawne


Koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa

Koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują:
1)
opłatę ustaloną zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz
2)
niezbędne i udokumentowane wydatki adwokata ustanowionego z urzędu.
(§ 2 pkt 1 w związku z § 4 ust. 1 – w zakresie, w jakim określa opłaty stanowiące ponoszone przez Skarb Państwa koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu w wysokości niższej niż stawki minimalne opłat określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1964, ze zm.), - został uznany za niezgodny z Konstytucją RP wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2024 r. (sygn. akt SK 90/22) i z dniem 4 marca 2024 r. utracił moc w tym zakresie (Dz. U. z 2024 r. poz. 300)
§ 2 Koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Sk... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...