• Art. 244. KP - Komisje po...
  29.09.2023

Kodeks pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2023.0.1465 t.j. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Art. 244. KP


Komisje pojednawcze

§ 1.
W celu polubownego załatwiania sporów o roszczenia pracowników ze stosunku pracy mogą być powoływane komisje pojednawcze.
§ 2.
(uchylony)
§ 3.
Komisję pojednawczą powołują wspólnie pracodawca i zakładowa organizacja związkowa, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - pracodawca, po uzyskaniu pozytywnej opinii pracowników.
§ 4.
(uchylony)
Art. 244. Komisje pojednawcze - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...